Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog

Biografi Otto Iskandar Dinata Dalam Bahasa Sunda


Awal Kahirupan
Biografi Otto Iskandar Dinata Dalam Bahasa Sunda - Oto Iskandar di Nata dibabarkeun dina tanggal 31 Maret 1897 diBojongsoang,KabupatenBandung.Ramana Oto katurunan bangsawan Sunda nu namina Nataatmadja. Oto anak katilutina salapan dulur.Oto sakola dasarna diHollandsch-Inlandsche School(HIS) Bandung, diteruskeun jeung diKweekschool Onderbouw(Sakola Guru Bagean Kahiji) Bandung, jeung di Hogere Kweekschool(Sekolah Guru Atas) diPurworejo,Jawa Tengah.Sanggeus beres sakola, Oto jadi guru HIS diBanjarnegara,Jawa Tengah.Bulan Juli 1920, Oto pindah ka Bandung terus ngajar di HISbersubsidi jeung perkumpulan Perguruan Rakyat.

Pra kamerdekaan
Dina kegiatan gerakanna di waktu saacan kamerdekaan, Oto pernah ngajabat Wakil KetuaBudi Utomocabang Bandung dina periode1921-1924,sarta jeung jadi Wakil Ketua Budi Utomocabang Pekalongan tahun 1924. Waktu harita, anjeunna jadi anggota Gemeenteraad ("DewanKota") Pekalongan ngawakilan Budi Utomo.Oto oge aktif dina organisasi budaya Sundaanu ngaranna Paguyuban Pasundan. Anjeunna jadi Sekretaris Pengurus Besar taun1928,jeung jadi ketuana dina periode1929-1942. Organisasi eta mancen dina widang pendidikan, sosial-budaya, politik, ekonomi, kepemudaan, jeung pemberdayaan perempuan.Oto oge jadi anggotaVolksraad("Dewan Rakyat", samisal DPR) nu dibentuk dina mangsaHindiaBelandaperiode1930-1941. Dinamangsa jajahan Jepang,Oto jadi Pemimpin surat kabarTjahaja(1942-1945). Anjeunnaterus jadi anggotaBPUPKI jeungPPKInu dibentuk ku pamarentah pendudukan Jepang sebagailembaga-lembaga anu ngabantu persiapan kemerdekaan Indonesia.
Pasca kemerdekaan
Sanggeus proklamasi kemerdekaan, Oto ngajabat jadiMenteri NegaradinakabinetanumimitiRepublik Indonesia taun 1945. Anjeunna mancen tugas nyiapkeun dibentuknaBKRtinalaskar-laskar rahayat anu nyebar di saantero Indonesia. Dina ngalaksanakeun tugasna, Otodiperkirakeun geus nimbulkeun rasa teu puas dina salah sahiji laskar eta. Anjeunna jadi korbanpenculikan sakelompok jalma nu ngaranna
Laskar Hitam , teupikeun akhirna leungit jeungdiperkirakeun dibunuh di daerahBanten.

 
Pahlawan nasional
Oto Iskandar di Nata diangkat jadi Pahlawan Nasional berdasarkeu Surat Keputusan PresidenRepublik Indonesia No. 088/TK/Taun 1973, tanggal 6 November 1973. Salah sahiji monumenperjuangan Bandung Utara diLembang,Bandunganu ngaranna "Monumen Pasir Pahlawan"didirikeun keur ngabadikeun perjuanganana.Ngaran Oto Iskandar di Nata oge diabadikeun jadi ngaran jalan di sabeberaha kota di Indonesia.

 jajak Oto Dina PETA
Sok jadi pertanyaan, kunaon Oto Iskandar di Nata teu dianggap jadi salah sahiji pendiri TNI? Padahal ampir sakabeh pagawean Oto dina era Jepang jeung sangeus kamerdekaan sok ngahiji jeung urusanprajurit.Oto teu pernah aya urusan langsung jeung teknis kemiliteran, tapi aktif ngabantu di luar hal eta.Perbandingana sarua jeung posisinya jadi direktur Sipatahoenan jeung Tjahaja, tapi sacara resmianjeunna teu pernah diakui jadi tokoh pers nasional. Nu diakuna jadi tokoh pers nyaeta para mantanpemred dua harian eta. Soal peran salah sahiji tokoh dina perjuangan eta nu akhirnya memang balikdeui ka tafsir sejarawan.Basa surat Gatot ditarima sacara hade ku Saiko Sikikan, samisal tokoh-tokoh lainna, Oto (7/10/43)ngirimkeu n surat dukungan. "…
yen nu ngananda tangan sadia lahir batin keur digunakeun keur PasukanSukarela eta ...", kitu antara lain ditulis Oto dina suratnya. Yen pendidikan calon Peta nyaeta urusanpenguasa militer Jepang, maka Oto jeung tokoh-tokoh laina ngadirikeun hiji badan pendamping samisallembaga sipil keur ngadukung kapentingan prajurit.

 

 

 

Tag(s) : #biografi

Share this post

Repost0